Sønsebergveien 1 & 7

Eiendommen ligger i Helgeroa syd i Vestfold. Ca 12km fra Larvik og E-18. Eiendommen er regulert til «blandet formål, industri og boligområder. 

Det tillates bebyggelse for lett industri og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. BYA = 40%. Det tillates bolighus i 2 etasjer med maks gesimshøyde 4m og BYA 35%