Styret

Solo Eiendom AS

Per Håvard Evensen

Styreleder

Mads Tobias Bjerke

Styremedlem

Dag Kristian Bjerke

Styremedlem