Husordensregler

For oss er det viktig at alle trives der hvor de bor, derfor har vi regler for å bevare et godt bomiljø. Disse har vi listet opp i noe vi kaller Husordensregler. Husordensreglene gjelder både innendørs og utendørs, og inkluderer punkter om lydnivå og hva du selv er ansvarlig for. Husordensreglene inngår som en del av leieavtalen.

Ytre orden


 • Dører til fellesrom må til enhver tid holdes lukket og låst av hensyn til innbrudd og tyveri.
 • Hvis det er fellesvaskeri på eiendommen, kan dette benyttes hverdager kl. 07–22 og helligdager kl.10–22. Husk at vaskeriet skal ryddes og rengjøres etter bruk.
 • Kildesortering: Avfall skal håndteres og kastes iht. kommunens gjeldende reglement. Pappesker, kasser, glass, farlig avfall mv., som ikke sorteres under matavfall, plastemballasje, restavfall eller papir må ikke kastes i containeren, men skal bringes til returpunkt/miljøstasjon av leietaker. Papir (aviser, brosjyrer o.l.) skal kastes i egen container.
 • Gårdsplass, trappeoppgang og fellesrom skal ikke brukes til oppbevaring av personlige eiendeler som sportsutstyr, barnevogn, kasser, søppelposer o.l. Forsøpling av gårdsplass og fellesrom er forbudt.
 • Røyking utendørs skal skje på anviste plasser eller i god avstand fra inngangsparti, vinduer og bygningen generelt, dette for å ivareta byggets brannsikkerhet og bomiljø.
 • Vennligst ikke luft husdyr på selve eiendommen.
 • Det er ikke tillatt å grille på balkong eller takterrasse.
 • Det må ikke legges ut mat til fugler på balkonger eller terrasser.
 • Balkong må ikke brukes som lagringsplass eller til plassering av søppel.
 • Det er ikke tillatt å montere parabolantenne utendørs på vegg eller balkong.
 • Leietaker er selv ansvarlig for reparasjon av knuste vinduer, uavhengig av årsak.
 • Dersom utleier må fjerne ulovlig montert parabol, søppel på veranda eller gjenstander i fellesarealer (sykler, barnevogn, møbler, søppel etc.) faktureres det med minimum 750 kr.

Indre orden

 • Det skal være ro i tidsrommet 22-07 alle dager.
 • Skal det ved spesielle anledninger drives selskapeligheter i leiligheten eller annen form for støy etter kl. 22, må det innhentes tillatelse fra utleier. Etter at tillatelsen er gitt skal resterende beboere varsles, med for eksempel nabovarsel i oppgang.
 • Røyking innendørs (i leilighet og fellesarealer) er strengt forbudt. Leietaker vil bli belastet for kostnadene som forekommer for å fjerne eventuell røyklukt og misfarging etter endt leieforhold.
 • Det er ikke tillatt å tette lufteventiler i leiligheten.
 • Vinduer skal ikke tildekkes av annet enn gardiner, persienne eller rullgardin.
 • Leietaker er selv ansvarlig for all skade som påføres boligen, se for øvrig leieavtalens paragraf 14 & 18. Det er også leietakers ansvar å vedlikeholde postkasse, der dette finnes på eiendommen, samt nøkler til denne.
 • Ved bruk, salg eller oppbevaring av narkotiske stoffer eller ved annen strafferettslig oppførsel vil leietaker umiddelbart bli kastet ut.

Erstatning

 • Leietaker blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Ved plassering av søppel i fellesareal dokumentert av vaktmester, bekrefter leietaker å akseptere en bot på 750 kr.
 • Leietaker er også ansvarlig for at reglene blir overholdt i husstanden, og av andre personer som leietaker har gitt adgang til eiendommen.