Fordeler ved å leie av Solo Eiendom

Solo Eiendom jobber for fornøyde leietagere og ønsker å tilby gode fordeler for de som leier av oss.

  • Solo Eiendom eier leilighetene selv, og vi er opptatt av gode bygg og fornøyde leietagere.
  • Trappevask utføres av samarbeidspartnere som er spesialister på renhold.
  • Vi har samarbeid med vaktmestere som kontinuerlig vedlikeholder våre eiendommer.
  • Vi har kundeservice/vakttelefon dersom du trenger å komme i kontakt med oss utenfor våre åpningstider. Vakttelefon skal kun benyttes om du trenger råd eller assistanse i forbindelse med nødstilfeller som brann, vannlekkasjer og lås/nøkkelproblemer.
  • Vi er profesjonelle og en langsiktig eier.